+31 529 42 69 60 (24/7) info@chaiwallah.online

Privacy policy

Privacy verklaring

Breakout Chai – Foodservice Marketing Foods B.V.
Breakout Chai is de overkoepelende naam waaronder Foodservice Marketing Foods B.V. melkdranken, de zogenaamde latte drinks, verkoopt aan vooral horecabedrijven. Verkoop en distributie geschiedt via de website www.chaiwallah.online , via grossiers en via rechtstreeks contact zoals telefoon, beurscontact en bezoek. Tijdens deze contactmomenten ontvangen wij gegevens van contactpersonen, die wij gebruiken om te adviseren en het juiste product op de juiste plaats te leveren.

Onze adresgegevens zijn als volgt:

Foodservice Marketing Foods B.V.
De Doornweg 13
8035 PC Zwolle
Telefoon: 0529-426960
E-mail: info@fsmi.net
KvK nr 51370271

Persoonlijke gegevens die je met ons deelt via de website, telefoon of persoonlijk contact gebruiken wij uitsluitend voor de correcte informatievoorziening en levering van onze producten. Foodservice Marketing Foods B.V. respecteert de privacy van jou en van jouw medewerkers. Jouw gegevens zullen niet verkocht, gedeeld of verhuurd worden.

De gegevens die wij verzamelen en gebruiken voor een optimaal advies en levering zijn:

·         Naam van de organisatie

·         Naam contactpersoon

·         Adres – factuuradres en leveradres

·         Postcode

·         Woonplaats

·         Land

·         E-mailadres

·         Telefoonnummer

 

Door bovenstaande gegevens met ons te delen tijdens een informatie-uitwisseling of tijdens een bestelproces geef je ons toestemming je op de hoogte te houden van nieuwe producten, ontwikkelingen en trends. Tevens gebruiken we jouw gegevens om de leveringen nauwkeurig en snel bij je af te leveren.

Wanneer je je registreert op de website heb je de mogelijkheid om het blokje “nieuwsbrief”  aan te vinken. Hiermee ben je geregistreerd in ons adressenbestand voor toekomstige mailings. Wanneer je je voor de nieuwsbrief af wil melden, kan dit altijd via de link in de nieuwsbrief of door op deze link te klikken. https://beleefchailatte.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=8f263702662281b19238a5778&id=8695b26bd2

Bij het aankoop- en betalingsproces registreren wij betalingsgegevens via bank en betaalproviders zoals Multisafepay en Mollie.

Foodservice Marketing Foods BV legt de volgende gegevens vast:
-Naam organisatie, naam contactpersoon, factuuradres en leveradres, ordernummer, e-mailadres, betaalgegevens voor controle betaling en eerdere bestellingen.

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je betaalgegevens te zien.

Persoonsgegevens die bij ons bekend zijn of die je verwijderd wenst te hebben, kunnen door ons op jouw verzoek aan info@fsmi.net verwijderd worden.

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Op onze site www.chaiwallah.online staan links naar andere sites, zoals IDEAL, Mollie, Multisafepay en Logistiek provider Zalsman, Zwolle. We attenderen je erop dat voor deze externe organisaties de privacy verklaring van de desbetreffende organisatie van toepassing is.

Mocht je niet tevreden zijn met de manier waarop we met je persoonlijke gegevens omgaan dan heb je de mogelijkheid dit te melden bij ons aan info@fsmi.net voor een passende oplossing. Meer informatie is ook beschikbaar via de Autoriteit Persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons